Alkohol- och drogpolicy

GFC's strävan är en drogfri arbetsplats och en arbetsplats där arbetsledning och medarbetare bryr sig om och "lägger sig i".
​Alla ska känna medmänskligt ansvar för sig, sina arbetskamrater och arbetsmiljön.

Missbruk av alkohol eller andra droger utgör en kvalitets- och säkerhetsrisk i arbetslivet, speciellt på en flygplats.
GFC ser som verksamt företag på en flygplats allvarligt på missbruksproblem.

Vi strävar efter att kunna förebygga missbruk, bl a med hjälp av information och utbildning.
Om missbruk trots allt uppstår är målsättningen att den medarbetare som missbrukar ska erbjudas stöd och rehabilitering.