Anti trust policy

Utbytande av konkurrenskänslig information mellan konkurrenter kan orsaka konsekvenser gällande nuvarande lagstiftning.
Som tex. fixering av priser, riggade budgivningar, uppdelning av marknadsandelar eller kollektiva bojkotter.
Detta är fallet om information kommer direkt mellan konkurrenter eller genom tredje part, såsom tex. joint venture bolag.
GENERELLT SETT ÄR DET KÄNSLIGT NÄR DET RELATERAR TILL KONKURRENSMÄSSIG INFORMATION:
 • Nuvarande eller framtida jetbränsle priser, betalningsmetoder, prisändringar, rabatter, förfrågningar, eller andra prisrelaterade termer till vilken produkten/servicen är utförd
 • Vinstmarginaler
 • Kunders identitet och kontraktsvillkor.
 • Kunders volym, antal tankningar, produktkapacitet eller utnyttjandegraden
 • I gervolymer och marknadsstrategi.
FÖLJANDE TYP AV INFORMATION ÄR ALLMÄNT SETT INTE KÄNSLIGT UR KONKURRENS SYNPUNKT.
 • Hälsa, säkerhet och security-relaterad information
 • Miljöfrågor
 • Specifikationer på utrustning och prestanda
 • Totala volymen levererad av joint venture bolaget
 • Genomsnittsvolymen på tankningar gjorda av joint venture bolaget
 • Totala antalet tankningar gjorda av joint venture bolaget