Bilbältespolicy

Samtliga fordon som används inom GFC ska vara utrustade med säkerhetsbälten på samtliga sittplatser
oavsett ålder på fordonet.

Säkerhetsbältet ska användas av förare och passagerare så snart fordonet är i rörelse.

Bilbältespolicyn ska tillämpas oavsett om fordonet befinner sig inom flygplatsområdet eller på allmän väg.