Miljöpolicy

Verksamheten vid GFC ska bedrivas så att minsta möjliga miljöpåverkan uppstår. Restprodukter samt avfall fraktioneras för ett miljöriktigt omhändertagande.

Anläggning och utrustning underhålls för att säkerställa optimal prestanda samt minimal miljöpåverkan.

Vi strävar efter att uppnå minsta möjliga miljöbelastning genom att arbeta med förebyggande och förbättrande åtgärder inom vårt verksamhetsområde.

Vi skall utbilda och stimulera våra medarbetare att i sitt arbete handla ansvarsfullt gentemot miljön.
Alla medarbetares medverkan är nödvändig för att uppnå en god yttre miljö.