Mutor & korruptions policy

Det är viktigt, att vi alla efterföljer reglerna för att ge och mottagna gåvor och "bestickning" av affärsförbindelser i anslutning till vårt arbete.

Om medarbetare eller ledningen tar emot eller ger gåvor/ middagar skall det registreras i GFC's system.

Det är viktigt att man använder sitt förnuft.

Alla gåvor, middagar, tjänster och liknande (undantaget de helt obetydliga) till och från anställda skall registreras.