Miljö

GFC och MFS värnar om miljön i alla avseende och arbetar i nära samarbete med flygplatsen. Företaget har ett eget miljötillstånd för att driva tankningsverksamheten på flygplatsen.

GFC och MFS driver fortlöpande ett miljöskydds och förbättringsarbete för bränslehantering vilket är ständigt pågående i våra processer och arbetssätt för att minimera miljöpåverkan. 


GFC_MFS har  Noll tollerans på spill och ett förebyggande arbete pågår kontinuerligt.
I vårt dagliga miljöarbete ingår kontroll och underhåll av fordon och anläggning. GFC_MFS:s tankar är placerade i tät betonginvallning.
Regnvattenbrunnar i cisternområde och på kör ytor är förbundna med ett OFA-system (olje förorenat avloppsvatten) till en oljeavskiljare vilken finns med i ett kontrollprogram.

Lossnings och lastningsplatserna samt uppställningplats för tankbilarna är utförda i betong med regnvattenbrunnarna anslutna via OFA systemet.  Allt för att förhindra läckage av miljöpåverkande produkter.
 
I syftet att minska vår koldioxid påverkan, kör vi våra fordon på godkännda drivmedel som minskar fossilt koldioxidutsläpp.

Vi väljer ofta flyget för att resa till annan ort. Flygbränslet är en lika viktig del som själva flygplanet för en säker flygning. För att flygverksamheten skall kunna fungera krävs flygbränsle och det är GFC_MFSs ansvar att hantera produkten på flygplatsen på säkraste möjliga vis för att minimera påverkan på miljön.