Malmö Fuelling Services

Malmö Fuelling Services, bildades 1989 och Into Plane Service anläggningen är öppen 24 timmar om dygnet,  årets alla dagar.

Anläggningen består av 6 cisterner med en lagringskapacitet på 600 m3 och MFSopererar för närvarande 3 fordon för flygtankning med kapacitet från 26m3 upp till 40m3. På anläggningen finns även en verkstad och kontorslokaler.

Jet A-1 är produkten som vi levererar.

Vårt mål är att leverera flygbränsle till våra kunder med fokus på säkerhet och kvalitet i alla led av vår operativa verksamhet.