Styrelsen

CORE PRINCIPLES

GFC är ett JV (joint venture) bolag och behandling av affärsinformation regleras under CORE PRINCIPLES. All information angående flygbolagskunder, volymer, priser och marknadsföring är sekretess belagt inom JV. 

GFC:s styrelse följer upp att de bestämmelser angående sekretess som regleras i CORE PRINCIPLES efterföljs.     
Shell Aviation Sweden AB
Tel.                                    +46-8 721825118
Switchboard:                   +46-8 578230 50 
Out of Hours Helpline:   +44 207 026 3268

The registered office of Shell Aviation Sweden AB 
is Gustavslundsvägen 22, 167 51 BROMMA.
www.shell.com/aviation

Air BP Sweden AB                                 
Hemvärnsgatan 9, Solna
Box 8107
104 20 Stockholm 
www.airbp.com

24/7 Customer support team
Tel.  +971 5 04536032
Fax: +971 4 3318628
email: airbpoutofhours@bp.com

WORLD FUEL Commodities Services (WFS)
www.wfscorp.com