Styrelsen

CORE PRINCIPLES - GFC och MFS är ett 
joint venture bolag (JV) och behandling av affärsinformation regleras under CORE PRINCIPLES.

All information angående flygbolagskunder, volymer, priser och marknadsföring är sekretess belagt inom JV. 
GFC och MFS:s styrelse följer upp att de bestämmelser angående sekretess som regleras i CORE PRINCIPLES efterföljs.    

Shell Aviation Sweden AB

Tel.+46-8 721825118
Switchboard: +46-8 578230 50 
Out of Hours Helpline: +44 207 026 3268


The registered office of Shell Aviation Sweden AB 
is Gustavslundsvägen 22, 167 51 BROMMA.
www.shell.com/aviation

Air BP Sweden AB                                 

Hemvärnsgatan 9, Solna
Box 8107
104 20 Stockholm 
www.airbp.com

24/7 Customer support team


WORLD FUEL Commodities Services (WFS)