Gothenburgh Fuelling Company

Gothenburgh Fuelling Company är tankningsbolaget på Göteborg Landvetter Airport.


​​​​​​​ Företaget bildades 1989 och Into Plane Service anläggningen är öppen 24 timmar om dygnet,  årets alla dagar.

Anläggningen består av 3 cisterner med en lagringskapacitet på 2400 m3 och GFC opererar för närvarande 5 fordon för flygtankning med kapacitet från 26m3 upp till 65m3. På anläggningen finns även en verkstad och kontorslokaler.

Jet A-1 är produkten som vi levererar.

Vårt mål är att leverera flygbränsle till våra kunder med fokus på säkerhet och kvalitet i alla led av vår operativa verksamhet.