Säkerhet

Att utföra tankning på ett säkert sätt och följa rätt kvalitetsstandard kräver klara rutiner och kunskap om de olika riskmomenten vid produkthantering och tankning. 

Aktiviteter som utförs för att säkerställa säkerheten i vårt arbetssätt omfattar bland annat; fordon kontroll, kontroll av säkerhetsutrustning på tankbil och depå, safety walks, -spots checks, avvikelse rapportering.


På GFC  och MFS utbildas all operativ personal regelbundet i teoretisk och pratisk tankningsteknik. Ledningen medverkar i riskanalyser avseende hantering av brandfarlig vara och tankning.

Vi är säkra på att det bästa sätt för att förhindra en olycka är att jobba med förebyggande åtgärder.

Vår personal, ledningen, styrelse och sammarbetspartners är alla engagerade i frågor som rör säkerhet relaterad till flygtankning.