Mobiltelefonpolicy

Endast GFC:s mobiltelefon skall användas vid ensamarbete och vid hög trafikbelastning.
Modellen är en Ex. godkänd telefon som även får användas inne på depåområdet.

Användandet av alla mobiltelefoner under körning av fordon är förbjudet.
Samtal skall inte göras eller tas emot under körning.
Två-vägs kommunikation får endast göras för kort bekräftelse på inkommande information under körning.

Användandet av mobiltelefon på plattan under tankning är förbjudet.
Vid samtal måste tankningen avbrytas.