Om oss

Gothenburg Fuelling Company AB
  • p8020017-11
  • p80200041
  • p7230004-a1
  • p7230003-a
  • p8020028
  • p8020024
  • p8020017
  • img_20211128_142946

Gothenburg Fuelling Company är tankningsbolaget på Göteborg Landvetter Airport.

GFC ägs till lika delar av oljebolagen Shell Aviation, Air BP och World Fuel 
Commodities Services. Vårt uppdrag är att leverera flygbränsle till bolagens kunder. Företaget bildades 1989 och Into Plane Service anläggningen är öppen 24 timmar om dygnet,  årets alla dagar.

Anläggningen består av 3 cisterner med en lagringskapacitet på 2400 m3 och GFC opererar för närvarande 6 fordon för flygtankning med kapacitet från 26m3 upp till 65m3. På anläggningen finns även en verkstad och kontorslokaler.

Jet A-1 är produkten som vi levererar.

Vårt mål är att leverera flygbränsle till våra kunder med fokus på säkerhet och kvalitet i alla led av vår operativa verksamhet.