Säkerhetspolicy för GFC AB

GFC skall tillsammans med anställda och entreprenörer tillhandahålla en säker arbetsplats genom attskydda oss själva, våra tillgångar och vår verksamhet från skaderisker, förluster eller skador från brottslighet, fientliga eller uppsåtliga handlingar i syfte att skada.

Respektive ägarbolags genomströmmade volym eller kostnad får inte spridas till övriga bolag eller andra obehöriga.

Innan anställning kan ske fodras godkänd registerkontroll av personal genom Transportstyrelsens försorg.

Vi bedömer säkerhetsrisker och utvecklar rutiner i samarbete med övriga aktörer på flygplatsen för att kontrollera dessa.

Vi följer de säkerhetsregler som finns och rapporterar avsteg från dessa.